Publikacje naukowe

PRACE ORYGINALNE OPUBLIKOWANE W PISMACH NAUKOWYCH

1. The heterogenous etiopathology of lateral ankle pain a report of seven cases.

Drewa JI, Drewa T, Tyloch J.
Ultrasonografia 2009;9 :27-30.
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 4.480

2. Surface characterization of collagen/elastin based biomaterials for tissue regeneration.

Skopińska-Wiśniewska J, Sionkowska A, Kamińska A, Kaźnica A, Joachimiak R, Drewa T.
Appl. Surf. Sci. 2009;255:8286-8292.
Impact Factor ISI: 1.576
Punktacja ministerstwa: 20.000


3. Influence of two Pt(IV) complexes on viability, apoptosis and cell cycle of B16 mouse melanoma tumors.

Kaźnica A, Drewa T, Łakomska I, Ryta-Stamirowska P, Dębski R, Styczyński J, Drewa G, E. Szłyk.
Exp. Oncol. 2009;31:33-36.
Punktacja ministerstwa: 10.000
Index Copernicus: 6.180

4. Geny BRAF, NRAS, HRAS w liniach komórkowych czerniaka ludzkiego.
Czajkowski R, Placek W, Tadrowski T, Pokrywczyńska M, Zegarska B, Drewa T.
Przegl. Dermatol. 2009;96:265-270.
Punktacja ministerstwa: 4.000
Index Copernicus: 5.640

5. Effect of novel platinum complexes on survival rate of B16 and CI S91 melanoma cells and oxidation stress in vitro.
Drewa T, Woźniak A,Drewa G,Olszewska D, Woźniak B, Wysocki M, Szłyk E, Łakomska A.
Med. Sci. Monitor 2001;7:680-686.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 9.670

6. Aktywność kwaśnej fosfatazy, katepsyny D i arylosulfatazy w surowicy krwi zawodników sekcji podnoszenia ciężarów po treningu siłowym.
Woźniak A, Drewa T, Drewa G, Woźniak B, Mila-Kierzenkowska C, Rozwodowska M, Rakowski A.
Med. Sport. 2001;17:351-354.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.330

7. Aktywność wybranych enzymów lizosomalnych w surowicy krwi kajakarzy po kriostymulacji ogólnoustrojowej.
Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Drewa T, Drewa G, Woźniak B, Olszewska D, Malinowski D, Rakowski A, Brzuchalski M.
Med. Sport. 2001;17:322-327.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.330


8. The in vitro study of influence of four novel platinum compounds on rodent melanoma cells.
Drewa T, Woźniak A, Olszewska D, Szłyk E, Łakomska I, Mila-Kierzenkowska C, Czajkowski R.
Acta Pol. Pharm. 2001;58:169-174.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 5.780

9. Effect of cryogenic temperatures and exercise on activity of antioxidant enzymes in erythrocytes of kayakers.
Woźniak A, Drewa G, Woźniak B, Drewa T, Olszewska D, Mila-Kierzenkowska C, Rakowski A, Brzuchalski M.
Biol. Sport 2002;19:63-72.
Impact Factor ISI: 0.157
Punktacja KBN: 7.000
Index Copernicus: 11.730

10. Activity of arylsulphatase, cathepsin D and creatine kinase after submaximal and supramaximal exercise in untrained men and women.
Woźniak A, Drewa T, Drewa G, Woźniak B, Malinowski D, Rakowski A.
Biol. Sport 2002 T. 19 nr 4 s. 355-364.
Impact Factor ISI: 0.157
Punktacja KBN: 7.000
Index Copernicus: 11.730

11. Ozone therapy and the activity of selected lysosomal enzymes in blood serum of patients with lower limb ischaemia associated with obliterative atheromatosis.
Tafil-Klawe M, Woźniak A, Drewa T, Ponikowska I, Drewa J, DrewaG, Włodarczyk K, Olszewska D, Klawe J, Kozłowska R.
Med. Sci. Monitor 2002;8:CR520-CR525.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 9.750

12. Przezbrzuszna jednoczasowa nefrektomia obustronna u dializowanych chorych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
Wolski Z, Drewa T, Siekiera J.
Nefrol. Dial. Pol. 2002;6:1-3.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.800

13. Activity of some lysosomal enzymes in serum and in tumors of patients with squamous cell lung carcinoma.
Woźniak A, Drewa T, Rozwodowska M, Drewa G, Lambrecht W, Wiśniewska I.
Neoplasma 2002;49:10-15.
Impact Factor ISI: 0.679
Punktacja KBN: 8.000

14. Activity of antioxidant enzymes and concentrations of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in melanotic and amelanotic Bomirski melanoma tissues in the golden hamster (Mesocricetus aureatus, Waterhouse).
Woźniak A, Drewa T, Drewa G, Woźniak B, Schachtschabel DO.
Neoplasma 2002;49:399-402.
Impact Factor ISI: 0.679
Punktacja KBN: 8.000

15. Lipid peroxidation and antioxidant capacity in selected tissues of healthy black C57Bl/6J mice and B16 melanoma-bearing mice.
Woźniak A, Woźniak B, Drewa G, Drewa T.
Melanoma Res. 2003;13:19-22.
Impact Factor ISI: 2.190
Punktacja KBN: 11.000

16. Wpływ autologicznej surowicy na proliferację chondrocytów króliczych in vitro. Porównanie ze standardowymi metodami suplementacji surowicy w pożywkach hodowlanych.
Drewa T, Biliński PJ, Gałązka P, Czaplewski A, Drewa Ł, Woźniak A, Sir J.
Ortop. Traumatol. Rehab. 2003;5:751-757.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 5.820

17. Ocena ekspresji białka błonowego Fas (CD95, Apo-1) w hodowli pierwotnej komórek nabłonka stercza u chorych z łagodnym rozrostem i rakiem przy użyciu cytometru przepływowego.
Wolski Z, Drewa T, Woźniak A, Olszewska-Słonina D, Styczyński J.
Urol. Pol. 2003;56:23-27.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.880

18. Mieszana hodowla chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Czaplewski A, Woźniak A, Sir J, Maźwa J.
Urol. Pol. 2003;56:16-19.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.880

19. Comparison of viability of B16 and CL S91 cells in three cytotoxicity tests: cells counting, MTT and flow cytometry after cytostatic drug treatment.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Musiałkiewicz D, Olszewski K.
Acta Pol. Pharm. 2004;61:31-37.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.970

20. Influence of a novel platinum compound - cis-dichloro (dimethylsulphoxide) (1-beta-Drybofuranosyl-1,2,4-triazolo-3-carboxyamide) platinum (II) - "Pt-rib-1" - on cell cycle and apoptosis in C1S91 and B16 mouse melanoma in vitro.
Drewa T, Olszewska-Słonina T, Woźniak A, Styczyński J, Drewa G, Szłyk E, Łakomska I, Kobe J, Czajkowski R.
Acta Pol. Pharm. 2004;61:39-44.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.970

21. B16 and CLS91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after vincristin treatment in vitro.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Styczyński J, Olszewski K, Musiałkiewicz D.
Acta Pol. Pharm. 2004;61:113-121.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.970

22. Effect of adriblastin on viability, cell cycle and apoptosis in B16 and cloudman S91 mouse melanoma cells in vitro.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Czajkowski R, Olszewski K.
Acta Pol. Pharm. 2004;61:439-446.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.970

23. Wpływ brachyterapii na aktywność katepsyny D i beta-glukuronidazy w surowicy krwi kobiet chorych na raka szyjki macicy.
Ryta-Stamirowska P, Drewa T, Drewa S, Drewa Ł, Masiak M, Sadzikowska I.
Ann. Acad. Med. Bydg. 2004;18:137-141.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.330

24. Isolation of urothelial cells for tissue engineered bladder augmentation.
Drewa T, Gałązka P, Wolski Z, Prokurat AI, Sir J.
Ann. Diag. Paediatr. Pathol. 2004;8:95-98.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 4.280

25. Badania wstępne nad zastosowaniem alginianu do przeszczepiania chondrocytów w ścianę pęcherza moczowego szczura.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Woźniak A, Czaplewski A.
Biotechnol. 2004;3:213-224.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.750

26. The effect of brachytherapy on antioxidant status and lipid peroxidation in patients with cancer of the uterine cervix.
Mila-Kierzenkowska C, Kędziora-Kornatowska K, Woźniak A, Drewa T, Woźniak B, Drewa S, Krzyżyńska-Malinowska E, Makarewicz R.
Cell. Mol. Biol. Lett. 2004;9:511-518.
Impact Factor ISI: 0.495
Punktacja KBN: 7.000
Index Copernicus: 11.820

27. Cytotoksyczny wpływ silikonowych i lateksowych cewników urologicznych na pierwotną hodowlę komórek nabłonka pęcherza moczowego królika.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Woźniak A, Olszewska-Słonina D, Sir J.
Pol. Merkuriusz Lek. 2004;16:228-231.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.820

28. Zmiany aktywności arylosulfatazy w surowicy u chorych z rakiem sutka przed i po leczeniu.
Rozwodowska M, Drewa T, Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Drewa Ł, Makarewicz R, Maciak R, Musiałkiewicz D.
Pol. Merkuriusz Lek. 2004;17:252-254.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.820

29. Pierwotna hodowla chondrocytów w pożywce wzbogaconej surowicą własną. Możliwość zastosowania do leczenia odpływu pęcherzowo-moczowodowego.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Czaplewski A, Woźniak A, Sir J.
Urol. Pol. 2004;57:30-33.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 4.080

30. Uzupełnienie w warunkach doświadczalnych ubytku ściany pęcherza moczowego wszczepem wytworzonym metodą inżynierii tkankowej.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Misterek B, Drewa J, Drewa S, Sir J.
Urol. Pol. 2004;57:52-57.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 4.080

31. Activity of superoxide dismutase (SOD) and concentration of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) in liver and muscles of some fish.
Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Woźniak B, Drewa G, Chęsy B, Drewa T.
Acta Biol. Hung. 2005;56:399-401.
Impact Factor ISI: 0.636
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 11.650

32. The influence of ambroxol and capsaicin on the isolated rabbit bladder wall.
Drewa T, Młodzik-Danielewicz N, Tyrakowski T, Wolski Z, Pokrywka Ł, Kaczorowski P, Krawczyk A.
Acta Pol. Pharm. 2005;62:399-403.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.970

33. B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after decarbazine treatment.
Olszewska-Słonina D, Styczyński J, Drewa T, Olszewski K, Czajkowski R.
Acta Pol. Pharm. 2005;62:473-483.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.970

34. Effect of cryogenic temperatures and exercise on lipid peroxidation in kayakers.
Woźniak A, Drewa G, Woźniak B, Drewa T, Mila-Kierzenkowska C, Czajkowski R, Rakowski A.
Biol. Sport 2005;22:247-260.
Impact Factor ISI: 0.051
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.260

35. Activity of cathepsin D and alfa1-antitrypsin in the blood serum of patients with mammary carcinoma.
Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Schachtschabel DO, Woźniak B, Rozwodowska M, Drewa T, Drewa S, Sir J, Sir I, Maciak R, Krzyżyńska-Malinowska E.
Exp. Oncol. 2005;27:233-237.
Impact Factor ISI: 0.752
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.300

36. Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells.
Drewa T, Gałązka P, Prokurat A, Wolski Z, Sir J, Wysocka K, Czajkowski R.
J. Pediatr. Surg. 2005;40:317-321.
Impact Factor ISI: 1.125
Punktacja KBN: 20.000
Index Copernicus: 11.250

37. The effect of antitumor drugs on oxidative stress in B16 and S91 melanoma cells in vitro.
Woźniak A, Drewa G, Woźniak B, Schachtschabel DO, Mila-Kierzenkowska C, Drewa T, Olszewska-Słonina D, Sopońska M.
Med. Sci. Monitor 2005;11:BR22-BR29.
Impact Factor ISI: 0.400
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.000

38. Zastosowanie autologicznych i allogenicznych keratynocytów pochodzących z hodowli w leczeniu oparzeń.
Drewa T, Nadolski B, Czaplewski A, Drewa Ł.
Przegl. Lek. 2005;62:934-937.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 5.470

39. Kidney preserving solutions containing lidocaine may increase urological complication rate after renal transplantation: an in vitro study.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Włodarczyk, Woźniak A.
Transplant. Proc. 2005;37:2107-2110.
Impact Factor ISI: 0.799
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 12.240

40. The urothelium cell culture on the starch scaffold.
Drewa T.
Acta Pol. Pharm. 2006;63:153-155.
Punktacja KBN: 6.000

41. The FAS-related apoptosis signaling pathway in the prostate intraepithelial neoplasia and cancer lesions.
Drewa T, Wolski Z, Skok Z, Czajkowski R, Wiśniewska H.
Acta Pol. Pharm. 2006;63:311-315.
Punktacja KBN: 6.000

42. The influence of staphylococcin T (StT) on the mouse fibroblasts (3T3) viability, an in vitro experiment.
Drewa T, Krawczyk A, Gospodarek E,Jachna-Sawicka K,Bugalski R,Kierzenkowska-Mila C.
Acta Pol. Pharm. 2006;63:543-546.
Punktacja KBN: 6.000

43. Comparison between the efficiency of hair follicle- and epidermal-derived keratynocyte cell cultures.
Drewa T, Nadolski B, Sir I, Czaplewski A, Gałązka P, Prokurat AI.
Ann. Diag. Paediatr. Pathol. 2006;10:71-74.
Punktacja KBN: 3.000

44. Aktywność wybranych enzymów antyoksydacyjnych i stężenie substancji reagujących z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) we krwi osób uzależnionych od alkoholu.
Woźniak B, Musiałkiewicz D, Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Drewa G, Drewa T, Drewa S, Krzyżyńska-Malinowska E, Musiałkiewicz D.
Med. Biol. Sci. 2006;20:175-180.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.370

45. Establishing melanocyte cultures in a serum-free system for transplantation in vitiligo patients.
Czajkowski R, Placek W, Drewa T, Olszewska-Słonina D, Sir J, Kowaliszyn B, Weiss M.
Med. Sci. Monitor 2006;12:CR63-CR69.
Impact Factor ISI: 1.595
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.000

46. Lack of local anesthetic properties of lidocaine gel in an experimental model.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Olszewska-Słonina D, Musiałkiewicz D, Czajkowski R.
Urol. Intern. 2006;76:359-363.
Impact Factor ISI: 0.709
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.590

47. Does the presence of unwanted dermal fibroblasts limit the usefullness of autologous epidermal keratinocyte grafts?
Drewa T, Szmytkowska K, Włodarczyk Z, Sir I, Mila-Kierzenkowska C.
Transplant. Proc. 2006;38:3088-3091.
Impact Factor ISI: 0.962
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.800

48. Spojówka powiekowa może być potencjalnym źródłem komórek w chirurgii rekonstrukcyjnej worka spojówkowego.
Drewa T, Krawczyk A, Gałązka P, Kałużny J, Sir J.
Pol. Merkuriusz Lek. 2006;20:333-336.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.720

49. Scaffold seeded with cells is essential in urothelium regeneration and tissue remodeling in vivo after bladder augmentation using in vitro engineered graft.
Drewa T, Sir J, Czajkowski R, Woźniak A.
Transplant. Proc. 2006;38:133-135.
Impact Factor ISI: 0.962
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.800

50. Wpływ selenianu na apoptozę keratynocytów indukowaną promieniowaniem ultrafioletowym w hodowli pierwotnej.
Drewa T, Szacka K, Gałązka P, Dębski R.
Przegl. Dermatol. 2006;94:253-257.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.460

51. The short term exposition of AgNO3 on 3T3 mouse fibroblasts cell line.
Drewa T, Szmytkowska K, Chaberski M.
Acta Pol. Pharm. 2007;64:175-178.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.850

52. Cell cycle, melanin contents and apoptosis processes in B16 and Cloudman S91 mouse melanoma cells after exposure to cytostatic drugs.
Olszewska-Słonina D, Styczyński J, Czajkowski R, Drewa T, Musiałkiewicz D.
Acta Pol. Pharm. 2007;64:469-478.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.850

53. Parenteral ambroxol treatment causes xanthine and calcium oxalate stones in rats.
Drewa T, Misterek B, Pachnowska H, Wolski Z, Mikulska-Jovanovic M, Drewa J.
Int. J. Urol. 2007;14:463-465.
Impact Factor ISI: 0.769
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.690

54. The artificial conduit for urinary diversion in rats: a preliminary study.
Drewa T.
Transplant. Proc. 2007;39:1647-1651.
Impact Factor ISI: 1.027
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.960

55. Progenitor cells are responsible for formation primary epithelial cultures in the prostate epithelial model.
Drewa T, Styczyński J.
Int. Urol. Nephrol. 2007;39:851-857.
Impact Factor ISI: 0.482
Punktacja KBN: 10.000

56. Influence of sodium butyrate on hepatocellular carcinoma (HepG2) and glioblastoma (C6) cell lines in vitro.
Joachimiak R, Kaźnica A, Drewa T.
Acta Pol. Pharm. 2007;64:561-563.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.850

57. Uric acid plasma level and urine pH rats treated with ambroxol.
Drewa T, Wolski Z, Gruszka M, Misterek B, Łysik J.
Acta Pol. Pharm. 2007;64:565-567.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.850

58. Chitosan scaffold enhances angiogenesis within an in vitro reconstructed bladder wall, an animal study.
Drewa T, Adamowicz J, Krawczyk A, Polasik J, Pielichowski J, Łysik J.
Curr. Urol. 2007;1:72-76.
Punktacja KBN: 6.000

59. Autologous cultured melanocytes in vitiligo treatment.
Czajkowski R, Placek W, Drewa T, Kowaliszyn B, Sir J, Weiss W.
Dermatol. Surg. 2007;33;1027-1036.
Impact Factor ISI: 1.769
Punktacja KBN: 24.000
Index Copernicus: 12.310

60. Influence of the management of cervical carcinoma on the activity of catalase and glutathione peroxidase in erythrocytes.
Woźniak B, Mila-Kierzenkowska C, Kędziora-Kornatowska K, Drewa T, Drewa G, Woźniak A, Krzyżyńska-Malinowska E, Makarewicz R.
Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2007;28:461-463.
Impact Factor ISI: 0.587
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.650

61. Biomateriały na bazie kolagenu i hydrolizatów elastyny modyfikowane promieniowaniem UV.
Skopińska-Wiśniewska J, Sionkowska A, Joachimiak R, Kaźnica A, Drewa T, Bajer K, Dzwonkowski J.
Inż. Biomater. 2007;67-72:67-69.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 4.130

62. Lipid peroxidation and activity of some antioxidant enzymes in patients with glioblastoma and astrocystoma.
Woźniak B, Woźniak A, Kasprzak H, Drewa G, Mila-Kierzenkowska C, Drewa T, Planutis G.
J. Neuro-oncol. 2007;81:21-26.
Impact Factor ISI: 1.856
Punktacja KBN: 20.000
Index Copernicus: 11.850

63. Stres oksydacyjny po wysiłku fizycznym u wioślarzy różniących się wiekiem i stopniem
wytrenowania.
Woźniak B, Mila-Kierzenkowska C, Drewa G, Woźniak A, Kalinowski A, Drewa T, Krzyżyńska-Malinowska E, Górecki D, Konca J.
Med. Sport. 2007;23:229-232.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.660

64. Badanie stercza palcem przez odbytnicę (DRE) jako wstępna ocena stadium miejscowego
zaawansowania raka u pacjentów kwalifikowanych do prostatektomii radykalnej.
Wolski Z, Pokrywka Ł, Bryczkowski M, Drewa T.
Urol. Pol. 2007;60:38-41.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 5.490

65. The proapoptotic influence of AgNO3 on human keratinocytes and fibroblasts in vitro, the impact for burned patient management.
Drewa T, Szmytkowska K, Czajkowski K, Dębski R, Łysik J, Zegarska Z.
Acta Pol. Pharm. 2008;65:515-519.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 6.850

66. Bladder acellular matrix seeded with hair follicle cells for urinary bladder wall reconstruction, a study on rats.
Drewa T.
Eur. Urol. Today 2008;20:37.
Punktacja KBN: 2.000

67. Opracowanie metody izolacji wysp trzustkowych szczura.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Cieślak Ż.
Med. Biol. Sci. 2008;22:65-69.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.370

68. Lack of changes in the concentration of thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) and in the activities of erythrocyte antioxidant enzymes in alcohol-dependent patients after detoxification.
Woźniak B, Musiałkiewicz D, Woźniak A, Drewa G, Drewa T, Drewa S, Mila-Kierzenkowska, Porzych M, Musiałkiewicz M.
Med. Sci. Monitor 2008;14:CR32-CR36.
Impact Factor ISI: 1.607
Punktacja KBN: 15.000
Index Copernicus: 24.690

69. Porównanie wzrostu fibroblastów 3T3 na rusztowaniu z alginianu i kwasu poliasparaginowego. Badanie in vitro i in vivo.
Drewa T, Jasiński M, Polaczek J,Pielichowski J,Kierzenkowska-Mila C,Łysik J,Krawczyk A.
Polim. w Med. 2008;38:1-15.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.310

70. Porównanie wzrostu komórek macierzystych mieszków włosowych i szpiku kostnego do wzrostu komórek urotelialnych i fibroblastów na matrycy z kolagenu typu I.
Drewa T, Joachimiak R, Kaźnica A, Wiśniewska-Skopińska J, Sionkowska A, Sir J, Sarafian V,Łysik J.
Polim. w Med. 2008;38:1-21.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.310

71. Zastosowanie implantu kolagenowego w rekonstrukcji powłok jamy brzusznej na modelu zwierzęcym. Doniesienie wstępne.
Łukasiewicz A, Drewa T, Skopińska-Wiśniewska J, Molski S.
Polim. w Med. 2008;38:31-34.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.310

72. Chromium(III)-isocinchomeronato and quinolinato complexes: kinetic studies in NaOH solutions and effect on 3T3 fibroblast proliferation.
Kita E, Marai H, Jasiński M, Drewa T.
Transit. Met. Chem. 2008;33:585-591.
Impact Factor ISI: 0.838
Punktacja KBN: 15.000

73. Alginate is not a good material for growth of rapidly proliferating cells.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Jundziłł A, Łysik J.
Transplant. Proc. 2008;40:1664-1667.
Impact Factor ISI: 1.027
Punktacja KBN: 15.000
Index Copernicus: 10.960

74. Wpływ sposobu preparowania trzustki na wyniki izolacji wysp trzustkowych szczura.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Cieślak Ż.
Pol. Merkuriusz Lek. 2008;25:240-243.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 6.730

75. Wiek pacjenta w porównaniu do liczby wyizolowanych chondrocytów.
Kaźnica A, Rawo T, Joachimiak R, Drewa T, Kuźniewski R, Słynarski K, Deszczyński J, Nagraba Ł.
Artroskop. Chir. Stawów 2008;4:12-16.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 5.300

76. Alterations in the activity of certain serum lysosomal hydrolases in patients with elevated prostate-specific antigen level can help in distinguishing between benign and malignant prostate lesions.
Drewa T, Woźniak A, Mila-Kierzenkowska C, Woźniak B, Wolski Z.
Curr. Urol. 2008;2:73-78.
Punktacja KBN: 2.000

77. The effect of combined therapy on activity of cathepsin D and alpha-1-antitrypsin in the blood serum of women with cervical cancer.
Woźniak B, Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Sopońska M, Drewa T, Krzyżyńska-Malinowska E, Makarewicz R, Kowalski T, Szmytkowska K.
Eur. J. Gynaecol. Oncol. 2008;29:617-619.
Impact Factor ISI: 0.587
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.650

78. Influence of 0.5% Timolol maleate solution on the primary culture of rabbit cornea`s epithelial cells in vitro.
Nowacki M, Futyma M, Drewa T.
Lijecnicki Vjesnik 2008:32-34.
Punktacja KBN: 2.000

79. The influence of α1-antagonist on the expression pattern of TNF receptor family in primary culture of prostate epithelial cells from BPH patients.
Drewa T, Wolski Z, Misterek B, Dębski R, Styczyński J.
Prostate Cancer Prostatic Dis. 2008;11:88-93.
Impact Factor ISI: 2.024
Punktacja KBN: 20.000
Index Copernicus: 11.810

80. Chitosan scaffold enhances nerve regeneration within the in vitro reconstructed bladder wall: an animal study.
Drewa T, Adamowicz J, Łysik J, Polaczek J, Pielichowski J.
Urol. Intern. 2008;81:330-334.
Impact Factor ISI: 0.820
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.710

81. Progenitor cells are responsible for formation of human prostate epithelium primary cultures.
Drewa T, Wolski Z, Pokrywka Ł, Dębski R, Styczyński J.
Exp. Oncol. 2008;30:148-152.
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.000

82. Bone marrow progenitors from animals with chronic renal failure lack capacity of in vitro proliferation.
Drewa T, Joachimiak R, Kaźnica A, Flisiński M, Brymora A, Manitius J.
Transplant. Proc. 2008;40:1668-1673.
Impact Factor ISI: 1.027
Punktacja KBN: 15.000
Index Copernicus: 10.960

83. Influence of two Pt(IV) complexes on viability, apoptosis and cell cycle of B16 mouse melanoma tumors.
Kaźnica A, Drewa T, Łakomska I, Ryta-Stamirowska P, Dębski R, Styczyński J, Drewa G, Szłyk E.
Exp. Oncol. 2009;31:33-36.
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 10.000

84. Primary cultures from rat vibrissae as potential cell source for in vitro construction of urinary bladder wall grafts
Drewa T, Joachimiak R, Kaźnica A, Sarafian V, Sir J.
Transplant. Proc. 2009;41(czerwiec):DOI:10.1016/j.transproceed.2009.02.09.
Impact Factor ISI: 1.027
Punktacja KBN: 15.000
Index Copernicus: 10.960


OPISY PRZYPADKÓW KLINICZNYCH


1. Dziedziczny rak stercza.
Wolski Z, Drewa T, Olszewska-Słonina D, Cussenot O.
Pol. Merkuriusz Lek. 2004;16:565-567.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.820

2. Stevens-Johnson syndrome induced by carbamazepine.
Czajkowski R,Weiss-Rostkowska W, Wankiewicz A, Drewa T, Placek W, Biedka M, Zegarska B.
Acta Pol. Pharm. 2007;64:89-92.
Punktacja KBN: 6.000
Index Copernicus: 6.850

3. Serial botulinum toxin A (BTX-A) injections for a fatal case of a neurogenic bladder caused by multiple sclerosis.
Drewa T, Wolski Z.
Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2007;8:180-182.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 6.850


PRACE POGLĄDOWE OPUBLIKOWANE W PISMACH NAUKOWYCH


1. Zaburzenia kontroli fazy G1 cyklu komórkowego podczas onkogenezy.
Czajkowski R, Drewa T, Olszewska D, Woźniak A.
Postępy Biochem. 2000:46:309-317.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.390

2. Apoptoza, czyli zaprogramowana śmierć komórki w niektórych chorobach gruczołu krokowego.
Wolski Z, Drewa T.
Urol. Pol. 2000;53:305-319.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.620

3. Egzogenna indukcja karcynogenezy, a rak płuca.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Olszewski K, Czajkowski R.
Czynniki Ryzyka 2001;1-2:51-57.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

4. Wpływ ozonoterapii na aktywność wybranych hydrolaz lizosomalnych w surowicy krwi chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych na tle makroangiopatii cukrzycowej.
Drewa T, Woźniak A, Tafil-Klawe M, Olszewska D, Ponikowska I, Drewa.
Czynniki Ryzyka 2001;1-2:74-80.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

5.Wpływ roślin leczniczych, naturalnych składników pożywienia oraz niektórych leków na przerzuty nowotworowe.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Woźniak A.
Czynniki Ryzyka 2001;3-4:56-64.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 2.060

6. Wpływ spożywania alkoholu, palenia tytoniu i stosowania używek na niektóre aspekty
kancerogenezy oraz na tworzenie przerzutów nowotworowych.
Olszewska D, Drewa T, Woźniak A.
Onkol. Pol. 2001;4:91-96.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.630

7. Rola wolnych rodników tlenowych w powstawaniu przerzutów nowotworowych.
Woźniak A, Drewa T, Woźniak A, Drewa G, Olszewska D.
Onkol. Pol. 2001;4:135-139.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 2.630

8. Znaczenie katepsyn B i D w procesach fizjologicznych i patologicznych.
Olszewska D, Drewa T, Makarewicz R, Drewa J, Woźniak A, Maciak R.
Pol. Merkuriusz Lek. 2001;10:65-70.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.240

9. Znaczenie katepsyny B i D i ich inhibitorów w procesach nowotworowych. Cz. 2.
Drewa T, Olszewska D, Makarewicz R, Drewa J, Woźniak A, Kowalke K.
Pol. Merkuriusz Lek. 2001;11:88-90.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.240

10. Cell cycle in sporadic melanoma.
Czajkowski R, Drewa T, Woźniak A, Krzyżyńska-Malinowska E.
Int. J. Dermatol. 2002;41:550-556.
Impact Factor ISI: 0.843
Punktacja KBN: 8.000

11. Znaczenie zaprogramowanej śmierci komórki w patogenezie chorób człowieka.
Drewa T, Olszewska D, Woźniak A.
Pol. Merkuriusz Lek. 2002;12:336-341.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 4.510

12. Niektóre wtórne procesy biochemiczne zachodzące w ognisku urazowym rdzenia kręgowego.
Drewa G, Drewa T, Woźniak A, Drewa S, Woźniak B.
Ann. Acad. Med. Bydg. 2003;17:49-52.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.330

13. Wpływ pola elektromagnetycznego, promieniowania, zanieczyszczeń powietrza oraz metali ciężkich na niektóre aspekty kancerogenezy i tworzenia się przerzutów nowotworowych.
Olszewska-Słonina D, Woźniak A, Drewa T, Olszewski K, Sopońska M.
Czynniki Ryzyka 2002/2003;4/1:24-29.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 1.990

14. Wpływ prostaglandyny na proces tworzenia przerzutów nowotworowych.
Olszewska-Słonina D, Sopońska M, Drewa T, Olszewski K.
Pol. Merkuriusz Lek. 2003;15:471-475.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.320

15. Immunogenoterapia raka gruczołu krokowego.
Trojan J, Wolski Z, Kopiński P, Drewa T, Powierska-Czarny J, Głogowska A.
Urol. Pol. 2003;56:7-11.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.880

16. Możliwości zastosowania komórek macierzystych w regeneracji i rekonstrukcji układu moczowego.
Drewa T.
Przegl. Urol. 2005;6:28-30.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 1.930

17. Znaczenie komórek macierzystych w procesie powstawania raka stercza.
Drewa T, Wolski Z, Olszewska-Słonina D.
Urol. Pol. 2005;58:163-165.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 5.170

18. Komórki niezróżnicowane - źródła i plastyczność.
Olszewska-Słonina D, Styczyński J, Drewa T, Czajkowski R.
Adv. Clin. Exp. Med. 2006;15:497-503.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 5.710

19. Apoptoza - znaczenie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego.
Drewa T, Wolski Z.
Med. Rodz. 2006;9:92-95.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.560

20. Leczenie cukrzycy poprzez przeszczep komórek wydzielających insulinę. Część I.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Włodarczyk Z, Dufrane D.
Pol. Merkuriusz Lek. 2006;20:615-618.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.720

21. Leczenie cukrzycy poprzez przeszczep komórek wydzielających insulinę. Część II – Zapobieganie reakcji odrzucenia przeszczepionych komórek.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Włodarczyk Z, Dufrane D.
Pol. Merkuriusz Lek. 2006;20:619-621.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.720

22. Leczenie owrzodzeń goleni powstałych w przebiegu niewydolności żylnej za pomocą przeszczepów autologicznych otrzymanych metodami inżynierii tkankowej.
Czaplewski A, Drewa T, Placek W.
Przegl. Dermatol. 2006;93:379-383.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 5.460

23. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Część 1.
Olszewska-Słonina D, Drewa T.
Wiad. Lek. 2006;59:585-589.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.760

24. Hodowla komórek, inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna. Cz. 2.
Olszewska-Słonina D, Drewa T, Styczyński J, Czajkowski R.
Wiad. Lek. 2006;59:732-737.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.760

25. Leukemic stem cells : from metabolic pathways and signaling to a new concept of drug resistance targeting.
Styczyński J, Drewa T.
Acta Biochim. Pol. 2007;54:717-726.
Impact Factor ISI: 1.261
Punktacja KBN: 10.000
Index Copernicus: 20.130

26. Nowe trendy w inżynierii tkankowej.
Kaźnica A, Joachimiak R, Drewa T, Rawo T, Deszczyński J.
Artroskop. Chir. Stawów 2007;3:11-16.
Punktacja KBN: 1.000
Index Copernicus: 5.300

27. Zastosowanie inżynierii tkankowej w wybranych działach medycyny regeneracyjnej.
Kaźnica A, Joachimiak R, Drewa T, Drewa G.
Med. Biol. Sci. 2007; 21:9-14.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 3.370

28. Leczenie niewydolności wątroby za pomocą technik inzynierii tkankowej.
Pokrywczyńska M, Drewa T.
Pol. Merkuriusz Lek. 2007;23:66-69.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.730
Udział kandydata w opracowaniu: własna koncepcja naukowa publikacji, wybór piśmiennictwa, wspólne z pierwszym Autorem opracowanie tekstu.


29. Postępy w inżynierii naczyń krwionośnych.
Łukasiewicz A, Drewa T, Molski S.
Pol. Merkuriusz Lek. 2007;23:439-442.
Punktacja KBN: 5.000
Index Copernicus: 6.730

30. Diagnostyka chorób układu moczowego przy użyciu sond fluorescencyjnych oraz metody hybrydyzacji in situ.
Drewa T, Wolski Z, Łysik J.
Urol. Pol. 2007;60:285-290.
Punktacja KBN: 3.000
Index Copernicus: 5.490

31. Is the cancer stem cell population "a player" in multi-drug resistance?
Drewa T, Styczyński J, Szczepanek J.
Acta Pol. Pharm. 2008;65:493-500.
Punktacja KBN: 4.000
Index Copernicus: 6.850

32. Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego czy zespół bolesnego pęcherza?
Drewa T, Wolski Z.
Lekarz 2008;7-8:87-95.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.550

33. Czy zjawisko zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy) ma znaczenie w leczeniu łagodnego rozrostu stercza?
Drewa T.
Przegl. Urol. 2008;9:35-38.
Index Copernicus: 2.470

34. Using hair-follicle stem cells for urinary bladder-wall regeneration.
Drewa T.
Regen. Med. 2008;3:939-944.
Impact Factor ISI: 2.78
Punktacja KBN: 15.000

35. Can conception of prostate cancer stem cells influence treatment dedicated to patients with disseminated disease?
Drewa T, Styczyński J.
Med. Hypotheses 2008;71:694-699.
Impact Factor ISI: 1.276
Punktacja KBN: 15.000
Index Copernicus: 11.300

36. Menopauzalne starzenie się skóry.
Zegarska B, Romańska-Gocka K, Czajkowski R, Drewa T.
Dermatol. Estetyczna 2009;11:136-139.
Punktacja KBN: 2.000
Index Copernicus: 3.450


KOMENTARZE DO INNYCH ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH W PISMACH NAUKOWYCH


1. Komentarz do: Progress in understanding Androgen-Independent Prostate Cancer (AIPC): a review of potential endocrine-mediated mechanisms.[Aut.] F.H. Schroder.
Drewa T.
Eur. Urol. 2009;55:e6-e7.

2. Komentarz do: Placebo-controlled dose-ranging phase 2 study of subcutaneously administered LHRH antagonist cetrorelix in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. [Aut.] F. Debruyne, A. A. Gres, D. L. Arustamov.
Drewa T, Chlosta P.
Eur. Urol. 2009;55:e36-e37.

3. Komentarz do: Laparoscopy in ureteral engineering: a feasiblity study. [Aut.] H. Baumert, M. Hekmati, I. Dunia.
Drewa T, Chlosta P.
Eur. Urol. 2009;55:e54-e55.

4. Komentarz do: In vitro investigations of Tissue-Engineered Multilayerd Urothelium Established from Bladder Washings. [Aut.] U. Nagele, S. Maurer, G. Feil.
Drewa T.
Eur. Urol. 2009;55:e79-e80.

5. Komentarz do: Early versus delayed endocrine treatment of T2-T3 pN1-3 M0 prostate cancer without local treatment of the primary tumour: final results of European Organisation for the Research Treatment of Cancer Protocol 30846 after 13 years of follow-up (a randomised controlled trial). [Aut.] F.H. Schroder, K.-H. Kurth, S.D. Fossa.
Drewa T.
Eur. Urol. 2009;55:e82-e83.

6. Komentarz do: Use of a Latex biomembrane to bladder augmentation in rabbits: biocompatibility, clinical and histological outcomes. [Aut.] Domingos A, Tucci S Jr, Garcia S, de Bessa J Jr, Cologna A, Martins A.
Drewa T.
Int Brazil. J Urol. 2009;35:225.


PODRĘCZNIKI, SKRYPTY, MONOGRAFIE


1. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Pod red. Gerarda Drewy i Tomasz Ferenca. Bratkowska W, Chęsy M, Drewa G, Drewa T, Dylewska K, Ferenc T, Jakóbczyk M, Kozłowska H, Krzyżyńska-Malinowska E, Mila-Kierzenkowska C, Olszewska-Słonina D, Pałgan K, Powierska-Czarny J, Rozwodowska M, Woźniak A, Zbytniewski Z.
Wrocław: Urban & Partner, 2003, 599 s.
Punktacja KBN: 18.000

2. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka: przewodnik do ćwiczeń dla studentów kierunku biotechnologia.
Redaktor: Drewa T.
Bydgoszcz: UMK CM, 2007, 52 s.

3. Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia.
Redaktor: Drewa T.
Źródło: Bydgoszcz: UMK CM, 2007, 205 s.
Punktacja KBN: 10.000

4. Leczenie cukrzycy typu 1 poprzez przeszczep wysp trzustkowych.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Włodarczyk Z.
W: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia. Pod red. Tomasza Drewy. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 115-129.
Punktacja KBN: 6.000

5. Leczenie niewydolności wątroby przy użyciu technik inżynierii tkankowej.
Pokrywczyńska M, Drewa T.
W: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia. Pod red. Tomasza Drewy. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 131-142.
Punktacja KBN: 6.000

6. Rekonstrukcje naczyń krwionośnych in vitro.
Łukasiewicz A, Drewa T.
W: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia. Pod red. Tomasza Drewy. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 87-98.
Punktacja KBN: 2.000

7. Zastosowanie hodowli tkankowych w operacjach rekonstrukcyjnych dróg moczowych.
Drewa T, Wolski Z.
W: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia. Pod red. Tomasza Drewy. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 99-113.
Punktacja KBN: 6.000

8. Zastosowanie pierwotnych hodowli keratynocytów i fibroblastów w leczeniu oparzeń skóry oraz owrzodzeń kończyn dolnych.
Drewa T, Czaplewski A.
W: Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej: podręcznik do seminariów dla studentów kierunku biotechnologia. Pod red. Tomasza Drewy. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 49-60.

9. Setting up a tissue culture laboratory.
Czajkowski R, Drewa T, Placek W.
W: Surgical management of vitiligo. Red. S. Gupta, M. J. Olsson, A. J. Kanwar, J.-P. Ortonne.
Malden, Oxford, Carlton: Blackwell Publishing, 2007 s. 161-167.
Punktacja KBN: 12.000

10. Aktywność arylosulfatazy i kwaśnej fosfatazy w surowicy krwi kobiet chorych na raka szyjki macicy.
Mila-Kierzenkowska C, Woźniak A, Sopońska M, Drewa G, Woźniak A, Drewa T, Makarewicz R.
W: Interdyscyplinarny wymiar nauk o zdrowiu. Pod red. Zbigniewa Bartuziego. Bydgoszcz: UMK CM, 2007 s. 265-269.
Punktacja KBN: 6.000

REFERATY WYGŁOSZONE NA ZJAZDACH MIĘDZYNARODOWYCH

1. Examination of level malondialdehyde and activity of superoxide dismutase and catalase in children with chronic gastroduodenitis.
Drewa G, Czerwionka-Szaflarska M, Bała G, Drewa T, Szaflarska-Szczepanik A.
W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Abstracts s. 23.
Łódź – Płock, Polska 7-8 V 1996.

2. The MDA concentration and antioxidant enzymes activity among patients with recent myocardial infarction.
Burduk P, Drewa G, Drewa T.
W: International Conference "The molecular and free radical basis of wide spectrum diseases". Abstracts s. 19.
Łódź – Płock, Polska 7-8 V 1996.

3. Antyoxidative effects of morphine in recent myocardial infarction.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Cardiovasc. Drugs Ther. (Lista filadelfijska) 1997 Vol. 11 suppl. 2 s. 382 tab.
Abstracts of the 7th International Symposium on Cardiovasclar Pharmacotherapy.
Jerusalem, Israel, 1-5 VI 1997.

4. The streptokinase influence on malondialdehyde concentration and superoxide dismutase activity among patients with recent myocardial infarction.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Cardiovasc. Drugs Ther. (Lista filadelfijska) 1997 Vol. 11 suppl. 2 s. 355 tab.
Abstracts of the 7th International Symposium on Cardiovascular Pharmacotherapy.
Jerusalem, Israel, 1-5 VI 1997.

5. Prognostic value of an excessive consumption of endogenous antioxidants in instable angina pectoris.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Eur. Heart J. (Lista filadelfijska) 1997 Vol. 18 suppl. s. 394 tab.
XIXth Congress of the European Society of Cardiology.
Stockholm, Sweden 24-28 VIII 1997.

6. Antyoxidative effects of morphine in recent myocardial infarction.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Kardiol. Pol. 1997 T. 47 supl. 1 P38 tab.
I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Warszawa, Polska 4-6 IX 1997.

7. Prognostic value of increase the malondialdehyde concentration in blood plasma and hemolyzed erythrocyte among patients with instable angina pectoris.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Kardiol. Pol. 1997 T. 47 supl. 1 P250 tab.
I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Warszawa, Polska 4-6 IX 1997.

8. The streptokinase influence on malondialdehyde concentration and superoxide dismutase activity among patients with recent myocardial infarction.
Burduk P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M, Seredyka-Burduk M.
Kardiol. Pol. 1997 T. 47 supl. 1 P39 tab.
I Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Warszawa, Polska 4-6 IX 1997.

9. Activity of some antioxidant enzymes in Bomirski hamster melanoma.
Drewa G, Schachtschabel DO, Aniukiewicz K, Drewa T, Maciak R, Kowalke K.
Pigment Cell Res. (Lista filadelfijska) 1997 Vol. 10 nr 5 s. 354.
Bordeaux, France

10. In vitro urothelial cell culture - its possibility and perspectives of use in basic research and operative urology.
Wroński S, Drewa T, Korenkiewicz J.
Eur Urol. (Lista filadelfijska) 1998 Vol. 34 nr 3 s. 283-284.
Abstracts of the 13th ESUOE Congress.
Innsbruck, Austria 1998.

11. Clinical outcomes in unstable angina patients treated with neuroleptanalgesia or morphine.
Burduk P, Drewa G, Guzik P, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M.
XXth Congress of the European Society of Cardiology.
Vienna, Austria, 22-26 VIII 1998.

12. Ocena nasilenia stresu oksydatywnego w przebiegu zawału serca.
Burduk P, Guzik P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M.
Kardiol. Pol. 1999 T. 51 supl. 2 s. 26.
III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Warszawa, Polska 16-18 IX 1999.

13. Porównanie odczynu zapalnego oraz stresu oksydatywnego u pacjentów z zawałem serca lub niestabilną dusznicą bolesną.
Burduk P, Guzik P, Drewa G, Piechocka M, Drewa T, Burduk PK, Bronisz M, Rożek A, Jazdon M.
Kardiol. Pol. 1999 T. 51 supl. 2 s. 24.
III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Warszawa, Polska 16-18 IX 1999.

14. Cytotoxic effect and apoptosis detection after platinum complex treatment on B16 melanoma cells in vitro.
Drewa T, Szlyk E, Drewa G, Olszewska D, Drewa J.
Pigment Cell Res. (Lista filadelfijska) 1998 Vol. 11 nr 4 poz. 57
The 8th Meeting of European Society for Pigment Cell Research.
Praga, Czechy 23-26 IX 1998.

15. Primary cell culture of prostate epithelium as a tool in apoptotic research; study performed on BPH & prostate cancer patients.
Drewa T , Wolski Z, Olszewska D.
European School of Urology Central European Meeting. Abstracts s. 140.
Budapest, Hungary, 7-8 IX 2001.

16. Redifferentiation of primary cultured rabbit chondrocytes cultured on autologous serum.
Drewa T, Wolski Z, Sir J, Czaplewski A, Gałązka P, Woźniak A, Wysocka K.
The 2nd Meeting of the European Tissue Engineering Society. [B.m., 2003] s. 857.
Genoa, Italy, 3-6 IX 2003.

17. CD95 dependent way of triggering programmed cell death (apoptosis) in prostatic intraepitelial neoplasia and cancer lesions.
Wolski Z, Drewa T, Skok Z, Wiśniewska H.
The 5th Congress of the Central European Association of Urology. Abstracts. [B.m., 2003] s. 19.
Novi Sad, Serbia and Montenegro, 4-7 IX 2003.

18. Redifferentiation of primary cultured rabbit chodrocytes cultured on autologous serum.
Drewa T, Wolski Z, Sir J, Czaplewski A, Gałązka P, Woźniak A, Wysocka K.
The 5th Congress of the Central European Association of Urology. Abstracts. [B.m., 2003] s. 41.
Novi Sad, Serbia and Montenegro, 4-7 IX 2003.


19. Co-culture of rabbit chondrocytes and bladder epithelial cells.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Woźniak A, Sir J.
The 4th International Galician Urological Meeting. Abstracts. [B.m., 2003] s. 95.
Cracow, Poland, 7-8 XI 2003.

20. Fas dependent way of triggering off apoptosis in cancer and prostatic intraepitelial neoplasia.
Wolski Z, Drewa T, Skok Z, Wiśniewska H.
The 4th International Galician Urological Meeting. Abstracts. [B.m., 2003] s. 85.
Cracow, Poland, 7-8 XI 2003.

21. Bladder augmentation using in vitro constructed flap in rat model.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Misterek B, Nadolski B.
Cytotherapy (Lista filadelfijska) 2004 Vol. 6 nr 3 s. 262.
International Conference "Strategies in Tissue Engineering".
Wurzburg, Germany, 17-19 VI 2004. Abstracts.

22. Hypoxantine stones following ambroxol (ABX) parenteral treatment in rats.
Drewa T, Wolski Z,Misterek B,Gałązka P,Pachnowska H,Wysocka K,Mikulska-Jovanovic M.
Eur Urol. (Lista filadelfijska) 2004 Vol. 3 nr 2 suppl. s. 120.
The 19th Congress of the European Association of Urology.
Vienna, Austria 24-27 III 2004.

23. CD95 dependent way of triggering programmed cell death (apoptosis) in prostatic intraepitelial neoplasia and cancer lesions.
Wolski Z, Drewa T, Skok Z, Wiśniewska H, Grzanka.
Int. J. Mol. Med. (Lista filadelfijska) 2004 Vol. 14 suppl. 1 s. S45.
The 9th World Congress on Advances in Oncology, and
The 7th International Symposium on Molecular Medicine.
Hersonissos, Crete, Greece, 14-16 X 2004.

24. Abdominal wall repair using a biodegradable scaffold seeded with cells.
Drewa T, Gałązka P, Prokurat A, Wolski Z, Misterek B, Wysocka K, Wysocka K, Drewnowska M.
The 51st Annual Inernational BAPS Congress. Abstracts. London, 2004 s. 47.
Oxford, Wielka Brytania 17-30 VII 2004.

25. Poli(aspartic acid) as scaffold for cell seeding: comparison study with alginate scaffold.
Drewa T,Tylek E,Polaczek J,Pielichowski J,Wolski Z,KrawczykA,NadolskiB,WoznaM, Sir J.
Int. J. Artif. Organs (Lista filadelfijska)2005 Vol. 28 nr 4 s. 370.
The 2nd World Congress on Regenerative Medicine.
Leipzig, Germany, 18-22 V 2005.

26. The expression pattern of TNF receptors family on the prostate epithelial from BPH patients after the α-1 antagonist treatment: an in vitro assay.
Drewa T, Wolski Z, Misterek B, Dębski R, Skok Z.
Eur. Urol. Suppl. (Lista filadelfijska) 2006 Vol. 5 nr 2 s. 122.
Annual EAU Congress.
Paris, France, 5-8 IV 2006.

27. Bladder acellular matrix seeded with hair follicle epithelial cells for urinary bladder wall reconstruction: an animal study.
Drewa T.
Regen. Med. (Lista filadelfijska) 2007 Vol. 2 nr 5 s. 534.
The 3rd World Congress on Regenerative Medicine.
Leipzig, Germany, 18-20 X 2007.

28. Bone marrow progenitors from animals with chronic kidney disease lack capacity of in vitro proliferation.
Kaźnica A, Drewa T, Joachimiak R, Flisiński M, Brymora A, Manitius J.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2007 Vol. 13 nr 7 s. 1646.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
London, United Kingdom 4-7 IX 2007.

29. The comparison study on collagen scaffolds seeded with hair follicle epithelial cells and urothelials cells.
Drewa T, Joachimiak R, Kaźnica A, Wiśniewska-Skopińska J, Sionkowska A.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2007 Vol. 13 nr 7 s. 1762-1763.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
London, United Kingdom 4-7 IX 2007.

30. Growth of rapid proliferating cells on alginate scaffold.
Pokrywczyńska M, Drewa T, Jundziłł A.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2007 Vol. 13 nr 7 s. 1703.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
London, United Kingdom 4-7 IX 2007.

31. Heterogenity of hair follicie primary cultures.
Joachimiak R, Drewa T, Kaźnica A, Łysik J.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2007 Vol. 13 nr 7 s. 1704.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
London, United Kingdom 4-7 IX 2007.

32. Schwann cells - the new hope in urinary bladder wall graft innervation, shwann cells isolation method.
Adamowicz J, Drewa T, Wolski Z, Nadolski B, Nowacki N, Sir J, Łysik J.
Eur. Urol. Meet. 2008 Vol. 3 nr 10 s. 87.
The 8th Central European Meeting.
Warsaw, Poland, 24-25 X 2008.

33. Why there is no decrease of prostate volume after alpha1-antagonists treatment in BPH patients?
Drewa T, Pokrywka P, Wolski Z, Misterek B, Styczyński J, Dębski R.
Eur. Urol. Meet. 2008 Vol. 3 nr 10 s. 87.
The 8th Central European Meeting.
Warsaw, Poland, 24-25 X 2008.


34. The effect of human knee meniscus preservation on viability of isolated chondrocytes.
Joachimiak R, Kaźnica A, Drewa T, Rawo T, Słynarski, Deszczyński J.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2008 Vol. 14 nr 5 s. 912-913.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
Porto, Portugal, 22-26 VI 2008.

35. Patient`s age as an important factor affecting number of articular cartilage chondrocytes.
Kaźnica A, Joachimiak R, Drewa T, Rawo T, Słynarski K, Deszczyński J.
Tissue Eng. (Lista filadelfijska) 2008 Vol. 14 nr 5 s. 894-895.
Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society – Europe Branch.
Porto, Portugal, 22-26 VI 2008.

36. B16 and cloudman S91 mouse melanoma cells susceptibility to apoptosis after dacarbazine and doxorubicin treatment examined in three cytotoxicity tests: cell counting, MTT and flow cytometry.
Olszewska-Słonina D, Styczyński J, Drewa T.
The 2nd World Conference on Magic Bullets (Ehrlich II).
Nurnberg, Germany, 3-5 X 2008.


REFERATY WYGŁOSZONE NA ZJAZDACH KRAJOWYCH

1. Contemporary possibilities and prospects of using cell culture techniques and genetic engineering in the treatment of urinary system diseases.
Wroński S, Drewa T.
Pol. J. Pathol. 1998 Vol. 49 nr 3 s. 242.
XIV Congress of Polish Society of Pathologists. Abstracts.
Bydgoszcz, Polska 9-12 IX 1998.

2. Incidental prostatic cancer in the material of the Hospital Department of Urology, District Hospital in Bydgoszcz beetwin 1988 and 1998.
Wroński S, Korenkiewicz J, Skok Z, Jarzemski Z, Barecki A, Jarzemski P, Kalinowski R, Szyperski J, Listopadzki S, Ratajczak D, Drewa T, Kabziński J, Rożnowski K.
Pol. J. Pathol. 1998 Vol. 49 nr 3 s. 243.
XIV Congress of Polish Society of Pathologists. Abstracts.
Bydgoszcz, Polska 9-12 IX 1998.

3. Positive biopsy of the prostate gland depending on PSA level and per rectum examination.
Jarzemski P, Jarzemski Z, Sujkowska R, Korenkiewicz J, Barecki A, Kalinowski R, Szyperski J, Wroński S, Listopadzki S, Kabziński J, Rożnowski K, Ratajczak D, Drewa T.
Pol. J. Pathol. 1998 Vol. 49 nr 3 s. 207.
XIV Congress of Polish Society of Pathologists. Abstracts.
Bydgoszcz, Polska 9-12 IX 1998.

4. Jednoczasowe obustronne przezbrzuszne usunięcie nerek u pacjentów dializowanych jako przygotowanie do przeszczepu nerki.
Wolski Z, Siekiera J, Drewa T.
Lek. Wojsk. 2001 Vol. 77 nr 2 s. 21.
XXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Uroloów Wojska Polskiego.
Pułtusk, Polska 18-20 X 2001.

5. Ekspresja receptora CD95(Fas) w komórkach nabłonka gruczołu krokowego chorych z łagodnym rozrostem oraz rakiem stercza.
Drewa T, Wolski Z, Olszewska D.
Urol. Pol. 2001 T. 54 supl. 2A s. 43.
XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego " Nowe Tysiąclecie - nowe
oczekiwania i zadania urologii".
Bydgoszcz, Polska 24-26 V 2001.

6. Pierwotna hodowla komórek nabłonka wydzielniczego stercza.
Drewa T, Wolski Z, Olszewska D.
Urol. Pol. 2001 T. 54 supl. 2A s. 22.
XXXI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego " Nowe Tysiąclecie - nowe
oczekiwania i zadania urologii".
Bydgoszcz, Polska 24-26 V 2001.

7. Cytotoksyczny wpływ lateksowych i silikonowych cewników urologicznych na pierwotną hodowlę komórek nabłonka pęcherza moczowego królika.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Woźniak A, Sir J.
Urol. Pol. 2002 T. 55 supl. 2A s. 30.
XXXII Kongres Naukowy PTU.
Wrocław, Polska 13-15 VI 2002.

8. Opracowanie metody hodowli chondrocytów z użyciem surowicy autologicznej do celów
transplantacyjnych (model zwierzęcy).
Biliński PJ, Drewa Ł, Nowacki W, Czaplewski A, Drewa T.
Ortopedia i traumatologia u progu nowego millenium. Pod red. Piotra J. Bilińskiego. Bydgoszcz, 2002 s. 364.
XXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.
Bydgoszcz, Polska 18-21 IX 2002.

9. Ekspresja wewnątrzkomórkowych białek FADD i kaspazy-8 odpowiedzialnych za przekazywanie sygnału do rozpoczęcia zaprogramowanej śmierci komórki (apoptozy) w raku i śródbłonkowej neoplazji stercza.
Wolski Z, Drewa T, Skok Z, Wiśniewska H.
Urol. Pol. 2003 T. 56 supl. 2A s. 137.
XXXIII Kongres Naukowy PTU.
Szczecin, Polska 5-7 VI 2003.

10. Łączona hodowla (coculture) chondrocytów i komórek nabłonka pęcherza moczowego królika.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Woźniak A, Sir J.
Urol. Pol. 2003 T. 56 supl. 2A s. 28.
XXXIII Kongres Naukowy PTU.
Szczecin, Polska 5-7 VI 2003.

11. Metoda przygotowania podłoża dla zawiesiny autologicznej hodowli chondrocytów w celu leczenia odpływu wstecznego pęcherzowo-moczowodowego. Praca doświadczalna na zwierzętach.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Woźniak A, Czaplewski A.
Urol. Pol. 2003 T. 56 supl. 2A s. 30.
XXXIII Kongres Naukowy PTU.
Szczecin, Polska 5-7 VI 2003.

12. Wpływ żelu lidokainowego i roztworu lidokainy na żywotność komórek nabłonka dróg moczowych w warunkach in vitro.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Woźniak A, Olszewska-Słonina D.
Urol. Pol. 2003 T. 56 supl. 2A s. 50.
XXXIII Kongres Naukowy PTU.
Szczecin, Polska 5-7 VI 2003.

13. Zastosowanie w warunkach doświadczalnych autologicznej surowicy krwi dla uzyskania pierwotnej hodowli chondrocytów.
Drewa T, Wolski Z, Czaplewski A, Gałązka P, Woźniak A, Wysocka K.
Urol. Pol. 2003 T. 56 supl. 2A s. 45.
XXXIII Kongres Naukowy PTU.
Szczecin, Polska 5-7 VI 2003.

14. Degradacja wszczepionego w ścianę pęcherza moczowego szczura podłoża przestrzennego z alginianu. Możliwość zastosowania w przeszczepianiu komórek autologicznych.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Woźniak A, Czaplewski A.
II Krajowy Kongres Biotechnologii. Materiały konferencyjne. [B.m., 2003] s. 44.
Łódź, Polska 23-27 VI 2003.

15. Plastyka ściany pęcherza moczowego szczura z użyciem łaty zbudowanej in vitro.
Drewa T, Wolski Z, Gałązka P, Sir J, Misterek B, Nadolski B.
Urol. Pol. 2004 T. 57 nr 2A s. 34
XXXIV Naukowy Kongres PTU.
Kraków, Polska 24-26 VI 2004.

16. Powstawanie złogów hipoksantynowych w wyniku stosowania Ambroksolu (ABX) parenteralnie u szczurów.
Drewa T, Wolski Z, Misterek B, Gałązka P, Pachnowska H, Wysocka K, Mikulska-Jovanovic M.
Urol. Pol. 2004 T. 57 nr 2A s. 61.
XXXIV Naukowy Kongres PTU.
Kraków, Polska 24-26 VI 2004.

17. Wpływ ambroksolu, kapsaicyny i dimetylosulfotlenku na wyizolowaną ścianę pęcherza moczowego.
Drewa T,Tyrakowski T,Wolski Z,Młodzik N,KarwowskiP,Gałązka P,Misterek B,Pokrywka Ł.
Urol. Pol. 2004 T. 57 nr 2A s. 59.
XXXIV Naukowy Kongres PTU.
Kraków, Polska 24-26 VI 2004.

18. Zmienność ekspresji receptorów odpowiedzialnych za indukcję apoptozy u chorych z łagodnym rozrostem stercza.
Drewa T, Wolski Z, Misterek B, Dębski R, Gałązka P, Wysocka K, Skok Z, Wysocki.
Urol. Pol. 2004 T. 57 nr 2A s. 36.
XXXIV Naukowy Kongres PTU.
Kraków, Polska 24-26 VI 2004.

19. Stężenie dialdehydu malonowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
Rozwodowska MM, Rozwodowska M, Świątkiewicz I, Woźnicki M, Król A, Drewa T, Krzyżyńska-Malinowska E.
Adv. Clin. Exp. Med. 2005 Vol. 14 s. 68.
Kongres Naukowo-Szkoleniowy "Nadciśnienie tętnicze jako problem interdyscyplinarny".
Wrocław, Polska 21-23 IV 2005.

20. Wpływ ambroxolu (ABX) podawanego pozajelitowo na poziom kwasu moczowego oraz pH moczu w warunkach doświadczalnych.
Drewa T, Wolski Z, Misterek B, Gruszka M, Mila-Kierzenkowska C.
Urol. Pol. 2006 T. 59 supl. 1 s. 78.
XXXVI Kongres Naukowy PTU.
Poznań, Polska 22-24 VI 2006.

21. Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych, aktywujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych na łagodny przerost gruczołu krokowego.
Wolski Z, Drewa T, Misterek B, Dębski R, Skok Z.
Urol. Pol. 2006 T. 59 supl. 1 s. 48-49.
XXXVI Kongres Naukowy PTU.
Poznań, Polska 22-24 VI 2006.

22. Zastosowanie metody trans obturator tape-obtape przy wysiłkowym nietrzymaniu moczu u kobiet.
Mikulska-Jovanovic M, Wolski Z, Łapuć A, Gruszczyński M, Drewa T.
Urol. Pol. 2006 T. 59 supl. 1 s. 66-67.
XXXVI Kongres Naukowy PTU.
Poznań, Polska 22-24 VI 2006.

23. Wpływ doxazosyny na ekspresję receptorów błonowych aktywujących apoptozę w pierwotnej hodowli komórek nabłonkowych stercza, u chorych z łagodnym przerostem gruczołu krokowego.
Misterek B, Wolski Z, Drewa T, Dębski R, Skok Z.
I Sympozjum Naukowe Uczestników Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Bydgoszcz, Polska 20-21 XI 2006.

24. Częściowe laparaskopowe wycięcie nadnercza u pacjentów z hormonalnie nieczynnymi guzami torbielowatymi.
Mikulska-Jovanovic M, Wolski Z, Drewa T, Misterek B.
Urol. Pol. 2007 T. 60 supl. 1 s. 36-37.
XXXVII Kongres Naukowy PTU.
Warszawa, Polska 21-23 VI 2007.

25. Pierwotna hodowla komórek macierzystych nabłonka wydzielniczego ludzkiego stercza.
Pokrywka Ł, Wolski Z, Drewa T, Misterek B, Styczyński J.
Urol. Pol. 2007 T. 60 supl. 1 s. 63-64.
XXXVII Kongres Naukowy PTU.
Warszawa, Polska 21-23 VI 2007.

26. Wpływ maślanu sodu na żywotność linii komórkowych wątrobiaka (HepG2) i glejaka
wielopostaciowego (C6) w warunkach in vitro.
Joachimiak R, Kaźnica A, Drewa T.
II Konferencja Studenckich Kół Naukowych Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Bydgoszcz, Polska 30 III 2007.

27. Czy ściana pęcherza może być skonstruowana in vitro z elementów pochodzących spoza układu moczowego?
Drewa T, Sarafian V, Wolski Z, Joachimiak R, Sir J, Kaźnica A, Wiśniewska-Skopińska J.
Urol. Pol. 2008 T. 61 supl. 1 s. 48.
XXXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Wisła, Polska 19-21 VI 2008.

28. Proapoptotyczne działanie antagonistów receptora α1 na równowagę komórek nabłonka stercza u pacjentów z łagodnym rozrostem stercza. Doświadczenie in vitro.
Pokrywka Ł, Wolski Z, Drewa T, Misterek B, Styczyński J, Dębski R.
Urol. Pol. 2008 T. 61 supl. 1 s. 27.
XXXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
Wisła, Polska 19-21 VI 2008.

FILMY NAUKOWE

1. Częściowe laparoskopowe wycięcie nadnercza u pacjentów z hormonalnie nieczynnymi
guzami torbielowatymi.
Mikulska-Jovanovic M, Wolski Z, Drewa T, Misterek B.
Przeg Urol. 2008:1 (DVD)
Wideoteka Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Copyright © 2019 USG Joanna Drewa - Urolog Bydgoszcz, Onkologia Bydgoszcz, USG szyi, dziecka, brzucha . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie: 4DON STUDIO